Total de visualitzacions de pàgina:

dijous, 18 de juny del 2020

Beques de les universitats privades

Suport a les rendes baixes i premis a les millors notes

 

De la mateixa manera que el Ministeri d’Educació i Formació Professional ha anunciat canvis en les condicions de la convocatòria general de beques universitàries, bàsicament en la nota que s’exigeix per rebre complements econòmics a la beca bàsica i en els llindars de renda que donen accés als ajuts, les universitats privades han reforçat els seus respectius programes per ajudar a pagar la matrícula, ampliant en molts casos els terminis per sol·licitar una beca i augmentant els recursos que s’hi destinen.

Els estudiants dels centres privats també tenen accés a les beques generals, però l’import que poden rebre no cobreix el preu privat sinó que es percep una quantitat equivalent al preu públic. En la majoria dels casos, els ajuts de les universitats privades són compatibles amb la recepció d’una beca pública.

Arsenal d’ajuts

 

L’arsenal de beques privades és extens. Aplicar un descompte al preu de la matrícula dels estudiants amb una renda familiar baixa i una bona trajectòria acadèmica és una de les modalitats habituals, però els ajuts més ben dotats acostumen a ser els que premien els millors expedients dels estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).

A la Universitat Ramon Llull (URL), per exemple, Blanquerna atorga beques a l’excel·lència acadèmica que cobreixen fins al 80% de la matrícula del primer curs del grau, amb la possibilitat de renovar-les en els següents cursos, si es diposa d’un 8,5 de mitjana de Batxillerat o d’un 9 si l’alumne prové d’un CFGS i se supera una prova específica.

En un altre dels centres d’aquesta universitat, l’IQS, també és demana un 8,5 per aconseguir una reducció de fins al 50% de la matrícula. En aquest cas, els ajuts familiars a l’alumnat amb necessitat econòmiques que acrediti un rendiment acadèmic satisfactori poden arribar a comportar una rebaixa del 75% del preu.

Beques excepcionals i reversibles

 

Esade, també dins de la URL, demana un 9,5 de Batxillerat per optar a una reducció d’un 75% del preu del grau. A banda, la Covid-19 ha dut el centre a crear un ajut limitat al primer quadrimestre del curs 2020-2021. Els beneficiaris obtindran un descompte de fins al 85% del cost de la matrícula d’aquest període, ampliable al segon quadrimestre si la seva situació econòmica no millora, que pot ser reversible si es conclou que les dificultats eren estrictament de caràcter cojuntural. En aquest últim supòsit s’haurà de pagar amb posterioritat tot el curs.

La Salle compta amb un ampli repertori d’ajuts per a estudiants de grau. Amb un expedient de matrícula d’honor, la reducció pot ser del 70% i amb un 8, del 50%. Aquest centre de la URL disposa d’una modalitat de beca que vol incentivar la incorporació d’un major nombre de dones a les enginyeries. A les noies que disposin d’un 7 de mitjana en els estudis previs d’accés al grau se’ls ofereix pagar un 70% de la matrícula.

Afectats pels ERTO

 

Dos centres més de la URL, la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi i la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, apliquen reduccions tant als estudiants que requereixen suport econòmic com als més brillants. Sant Ignasi ha tret una convocatòria extraordinària que possibilita que els estudiants amb un progenitor que hagi patit un ERTO, estigui en situació de desocupació o bé sigui autònom i hagi hagut d’aturar la seva activitat, puguin optar a una beca per un import equivalent al 90% del preu del grau. Es demana al beneficiari una nota de 6, com a mínim, a la prova d’admissió per accedir al centre.

Estudiar i treballar

 

Entre les diferentes opcions d’ajuts de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) hi figura una modalitat que permet als estudiants percebre una retribució, des del primer any, a canvi de dedicar 20 hores setmanals a realitzar pràctiques no curriculars vinculades als estudis en empreses i institucions.

Els campus de Vic i de Manresa de la UVic-UCC també han ampliat els premis als estudiants amb un bon expedient acadèmic, als quals se’ls ofereix una rebaixa del 40% del preu de la matrícula.

Sense requisits econòmics

 

Les beques d’excel·lència de UIC Barcelona cobreixen el 80% de la matrícula de primer (pot arribar a ser de tots els cursos). No hi ha requisits econòmics, ara bé es demana un 8 de nota mitjana del primer any de Batxillerat o cicle d’FP (als graus d’Educació un 9 si s’ha estudiat un CFGS). Una segona tipologia de beques a l’expedient acadèmic reclama un 7 (a primer de Batxillerat) als aspirants del grau d’Arquitectura. El descompte que s’ofereix a la matrícula és aleshores menor (pot arribar a un 60%).

La Universitat Abat Oliba (UAO) disposa igualment d’ajuts al mèrit acadèmic, on es tenen present el curículum i la renda familiar, i de forma complementària el nivell de d’idiomes, el Treball de Recerca del Batxillerat i les activitats socials i extracurriculars que el candidat desenvolupa.

Centres adscrits a les universitats

 

Els centres adscrits a les universitats públiques, amb preus privats, disposen de la seva pròpia política de beques. A banda d’això, els estudiants d’alguns d’aquests centres es poden beneficiar de la convocatòria d’ajuts de la Generalitat per aquesta tipologia de centres.

N’hi ha alguns, com l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS), que bonifiquen els estudiants que procedeixen dels centres educatius que formen part de la mateixa xarxa. En aquest cas, l’ajut equival a reconvertir el preu privat dels seus graus en una quantitat idèntica a la del preu públic dels mateixos estudis per a aquells que han estudiat en un col·legi salesià.

Centres adscrits com Gimbernat han adoptat polítiques de fraccionament del pagament del cost dels estudis en un elevat nombre de mensualitats, de fins a 12, per alleugerir la càrrega econòmica que representa el preu privat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada